การลบแอตทริบิวต์ที่กำหนดเอง

เนื้อหา

ขั้นตอนที่ 1 การลบแอตทริบิวต์ที่กำหนดเอง

ผู้ดูแลระบบ (Admin) จะเป็นผู้ที่มีสิทธิในการลบแอตทริบิวต์ที่กำหนดเองในระบบ โดยขั้นตอนลบ มีดังนี้

  1. กดเลือก “การตั้งค่า
  1. กดเลือก “แอตทริบิวต์ที่กำหนดเอง
  1. กดเลือก “ลบ

ขั้นตอนที่ 2 ตัวอย่างขั้นตอนการลบแอตทริบิวต์ที่กำหนดเอง

  1. กดปุ่ม “ลบ” แอตทริบิวต์ที่กำหนดเองชื่อ “Payment_type
  1. แสดง Popup แจ้งยืนยันการลบกล่องข้อความขึ้นมาแสดง
  1. กรอกข้อความ “Payment_type
  1. กดปุ่ม “ลบ Payment_type

เพื่อยืนยันการลบแอตทริบิวต์ที่กำหนดเอง

  1. กดปุ่ม “ยกเลิก

เพื่อยกเลิกการลบแอตทริบิวต์ที่กำหนดเอง

EN