การลบพนักงานออกจากบัญชีผู้ใช้

เนื้อหา

ผู้ดูแลระบบ (Admin) จะเป็นผู้ที่มีสิทธิในการลบพนักงานในระบบ โดยขั้นตอนลบข้อมูลพนักงาน มีดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การเข้าสู่หน้าจอการตั้งค่า เพื่อลบพนักงาน

  1. เลือก “การตั้งค่า
  1. เลือก “พนักงาน
  1. เลือก “ลบ

แสดงตัวอย่างการลบพนักงาน

  1. กดปุ่ม “ลบ” พนักงานชื่อ “facebook_tester
  1. แสดง Popup แจ้งยืนยันการลบขึ้นมาแสดง
  1. กดปุ่ม “ไม่อะเก็บไว้ facebook_tester

ปิดหน้าจอ Popup แจ้งเตือนการลบพนักงานออก

  1. กดปุ่ม “เอาเลย facebook_tester

ระบบลบพนักงาน facebook_tester ออกจากระบบ

EN