การลบป้ายกำกับ

เนื้อหา

ขั้นตอนที่ 1 การลบป้ายกำกับ

ผู้ดูแลระบบ (Admin) จะเป็นผู้ที่มีสิทธิในการลบป้ายกำกับในระบบ โดยขั้นตอนลบป้ายกำกับ มีดังนี้

  1. เลือก “การตั้งค่า
  1. เลือก “ป้ายกำกับ
  1. เลือก “ลบป้ายกำกับ

ขั้นตอนที่ 2 การลบป้ายกำกับ

ผู้ดูแลระบบ (Admin) จะเป็นผู้ที่มีสิทธิในการลบป้ายกำกับในระบบ โดยตัวอย่างขั้นตอนลบป้ายกำกับ มีดังนี้

  1. กดปุ่ม “ลบ” ป้ายกำกับชื่อ “ปิดเคส
  1. แสดง Popup แจ้งยืนยันการลบขึ้นมาแสดง
  1. กดปุ่ม “ไม่อะเก็บไว้

เป็นการยกเลิกการลบป้ายกำกับ และปิดหน้าจอ Popup แจ้งเตือนการลบป้ายกำกับ

  1. กดปุ่ม “เอาเลย

ระบบลบป้ายกำกับ ปิดเคส ออกจากระบบ

EN