การลบคำตอบสำเร็จรูป

เนื้อหา

ขั้นตอนที่ 1  การเข้าสู่หน้าจอคำตอบสำเร็จรูป

รายละเอียด  คำตอบสำเร็จรูป คือ รูปแบบการตอบกลับข้อความที่บันทึกไว้ ซึ่งสามารถใช้ตอบกลับการสนทนาได้อย่างรวดเร็ว ขั้นตอนการลบคำตอบสำเร็จรูป มีดังนี้

  1. เลือก “การตั้งค่า
  1. เลือก “Response shortcuts
  1. เลือก “ลบคำตอบสำเร็จรูป

ขั้นตอนที่ 2 การลบชุดการทำงานสำเร็จรูป

รายละเอียด  ผู้ดูแลระบบ (Admin) จะเป็นผู้ที่มีสิทธิในการลบชุดการทำงานสำเร็จรูป โดยตัวอย่างขั้นตอนลบชุดการทำงานสำเร็จรูป มีดังนี้

  1. กดปุ่ม “ลบ” ชุดการทำงานสำเร็จรูปชื่อ “Pat shop บริการลูกค้า
  2. แสดง Popup แจ้งยืนยันการลบขึ้นมาแสดง
  1. กดปุ่ม “ไม่อะเก็บไว้ Pat shop บริการลูกค้า

เพื่อยกเลิกการลบคำตอบสำเร็จรูป และปิดหน้าจอ Popup แจ้งเตือนการลบคำตอบสำเร็จรูป

  1. กดปุ่ม “เอาเลย Pat shop บริการลูกค้า

เพื่อยืนยันการลบคำตอบสำเร็จรูป

EN