การยืนยันสิทธิ์การเข้าถึงข้อความบน Instagram

เนื้อหา

แสดงวิธียืนยันการเข้าถึงกล่องข้อความ Instagram บน Page Facebook

Step 1 : การเข้าถึงเพื่อยืนยันสิทธิ์

ผู้ใช้งานเปิด Business Suite เพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าถึงข้อความ Instagram

  1. ระบบแสดงแถบแจ้งเตือนยืนยันสิทธิ์การเข้าถึงข้อความ เลือก “เริ่มตั้งค่า
  1. เลือก “ดำเนินการต่อ

Step 2: เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้งานของ Instagram

การเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้งานของ Instagram

  1. เข้า www.instagram.com 
  • ล็อคอินด้วย “บัญชีธุรกิจ”
  • หรือล็อคอินเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Facebook
  1. เลือก “เข้าสู่ระบบ

Step 3: ยืนยันการเข้าถึงบัญชี Instagram

แสดงยืนยันการเข้าถึงบัญชี Instagram เพื่อเชื่อมต่อกับ Page Facebook สำเร็จ

  1. เลือก “ตกลง
  1. เลือก “เชื่อมต่อ
EN