การมอบหมายทีมผู้รับผิดชอบให้กับแชทสนทนาทั้งหมด

เนื้อหา

ขั้นตอนที่ 1 เลือกรายการสนทนาทั้งหมด

  1. นำเมาส์วางบนแชทสนทนาที่ต้องการ ระบบแสดงช่อง “Check box
  1. คลิกเลือก “รายการสนทนาที่ต้องการ” อย่างน้อย 1 รายการ
  1. แสดง “จำนวนรายการสนทนาที่ถูกเลือก
  1. คลิกเลือก “Check box” เพื่อเลือกรายการสนทนาทั้งหมด

ขั้นตอนที่ 2 แสดงวิธีการเลือกทีมผู้ดูแลการสนทนา

  1. เลือกเครื่องหมาย “Assign team
  1. แสดง Popup “เลือกทีม” ขึ้นมาแสดง

ขั้นตอนที่ 3 แสดงขั้นตอนการเลือกทีมผู้ดูแลการสนทนา

  1. เลือก “ทีม” ที่ต้องการ

EX. เลือกทีม “Sales

  1. ระบบเปลี่ยนผู้ดูแลการสนทนา เป็นทีมที่เลือกให้อัตโนมัติ

โดย

  • แสดง Log การทำงานบนหน้าแชทฝั่งพนักงาน
  • ทีมที่ได้รับมอบหมาย แสดงทีม Sales
EN