การนำเข้าข้อมูลผู้ติดต่อ

เนื้อหา

การเข้าสู่หน้าจอผู้ติดต่อ

 1. กดปุ่มเลือก “Contacts
 1. แสดงรายชื่อ “ผู้ติดต่อทั้งหมด

รายชื่อผู้ติดต่อจะแสดงเมื่อมีผู้ติดต่อผ่านระบบ Omoo เข้ามา หรือจากการนำเข้าข้อมูล

การนำเข้าข้อมูลผู้ติดต่อ

ผู้ใช้งานสามารถนำเข้าข้อมูลผู้ติดต่อได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้ดังนี้

 1. คลิกปุ่ม “นำเข้า
 1. เลือกไฟล์ .CSV “ข้อมูลผู้ติดต่อ” เพื่อนำเข้าข้อมูล
  • File .CSV ประกอบด้วยคอลัมภ์ ดังนี้
   • Name
   • Email
   • Phone number
   • Company
   • City
   • Country
   • Github
   • Twitter
   • Facebook
   • Linkedin
   • Last activity
   • Conversation
EN