การติดต่อใหม่

เนื้อหา

การเข้าสู่หน้าจอผู้ติดต่อ

 1. กดปุ่มเลือก “Contacts
 1. แสดงรายชื่อ “ผู้ติดต่อทั้งหมด

รายชื่อผู้ติดต่อจะแสดงเมื่อมีผู้ติดต่อผ่านระบบ Omoo เข้ามา หรือจากการนำเข้าข้อมูล

การติดต่อใหม่

ผู้ใช้งานสามารถสร้างรายชื่อผู้ติดต่อใหม่ได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้ดังนี้

 1. คลิกปุ่ม “การติดต่อใหม่
 1. กรอกข้อมูล “Contacts” เพื่อสร้างการติดต่อใหม่
  • ตัวกรองมาตรฐาน
   • ชื่อ
   • อีเมล์
   • หมายเลขโทรศัพท์
   • บริษัท
   • เมือง
   • ประเทศ
   • โปรไฟล์โซเชียล
    • Facebook
    • Twitter
    • linkedin
    • Github
EN