การตั้งค่าสถานะการสนทนา

เนื้อหา

ปิดการแจ้งเตือน

การปิดการแจ้งเตือนสำหรับการสนทนาที่ต้องการ  ผู้ใช้งานสามารถเลือกปิดข้อความแจ้งเตือนที่จะส่งไปยัง Notification สำหรับการสนทนาที่ต้องการได้

Note : เมื่อต้องการเปิดการแจ้งเตือน เพียงกดปุ่ม “ระงับการสนทนา” อีกครั้ง

 1. กดปุ่ม “ระงับการสนทนา
 1. ปุ่ม “เปลี่ยนสถานะ” จะเปลี่ยนจากสีเขียว สถานะ “เสร็จสิ้น” เป็นสีเหลือง สถานะ “เปิดใหม่อีกครั้ง
 1. สถานะการสนทนาจะถูกบันทึกเป็น “เสร็จสิ้น” พร้อมส่งข้อความไปที่หน้าแชทสนทนา
 1. สถานะ “ปิดแจ้งเตือนการสนทนานี้” ถูกส่งข้อความไปที่หน้าแชทสนทนา

การส่งประว้ติแชท

การส่งประว้ติแชท  เมื่อมีผู้ร้องขอการส่งประวัติการสนทนา Omoo สามารถทำได้ง่าย ๆ โดย

 1. กดปุ่ม “ส่งประวัติการแชท
 1. เลือก “วิธีการส่งประวัติการสนทนา

ประกอบด้วย

 • ส่งบันทึกการสนทนาให้ลูกค้า
 • ส่งบันทึกการสนทนาให้พนักงานที่ได้รับมอบหมาย
 • ส่งบันทึกการสนทนาให้ที่อยู่อีเมล์อื่น
 1. กดปุ่ม “ส่ง” 

เพื่อส่งประวัติการแชทไปตามวิธีการส่งที่เลือก

 1. กดปุ่ม “ยกเลิก

เมื่อต้องการยกเลิกการส่งประวัติการแชท

การเปลี่ยนสถานะการสนทนา

การเปลี่ยนสถานะการสนทนา  เมื่อการสนทนาสิ้นสุด หรือท่านต้องการซ่อนหน้าการสนทนาที่ต้องการ โดย

Conversationเสร็จสิ้น

 1. กดปุ่ม “เสร็จสิ้น
 1. ปุ่ม “เปลี่ยนสถานะ” จะเปลี่ยนจากสีเขียว สถานะ “เสร็จสิ้น” เป็นสีเหลือง สถานะ “เปิดใหม่อีกครั้ง
 1. สถานะการสนทนาจะถูกบันทึกเป็น “เสร็จสิ้น” พร้อมส่งข้อความไปที่หน้าแชทสนทนา
 1. ข้อความสนทนา จะถูกซ่อนจากหน้าจอสนทนา จนกว่าจะมีข้อความใหม่ ระบบจึงจะดำเนินการดังนี้
 • เปิดการสนทนาใหม่ ให้แสดงที่หน้าจอสนทนา
 • ปุ่มเปลี่ยนสถานะ เปลี่ยนกลับมาเป็นสีเขียว

การเปลี่ยนสถานะการสนทนาแบบเลือกเงื่อนไข

สามารถทำตามขั้นตอนดังนี้

 1. กดปุ่ม “V” บนปุ่มเปลี่ยนสถานะ
 1. แสดง “รายการเงื่อนไขการเปลี่ยนสถานะ” ขึ้นมาแสดง

ประกอบด้วย

 • แจ้งเตือน
 • ทำเครื่องหมายว่าอยู่ระหว่างการรอ

แสดงการทำงานเมนู “แจ้งเตือน”

แสดงการทำงานเมนู “แจ้งเตือน”

 1. เลือก “แจ้งเตือน” จากรายการเงื่อนไขการเปลี่ยนสถานะ
 1. แสดง “รายการเงื่อนไขการเปลี่ยนสถานะ” ขึ้นมาแสดง

ประกอบด้วย

 • จนกว่าการตอบกลับถัดไป
 • จนถึงหนึ่งชั่วโมงต่อจากนี้
 • จนกว่าพรุ่งนี้
 • จนกว่าสัปดาห์หน้า
 • จนถึงเดือนหน้า
 • กำหนดเอง

ตัวอย่าง เงื่อนไขการเปลี่ยนสถานะ “จนกว่าการตอบกลับถัดไป”

Note : สถานะการสนทนาจะเปลี่ยนเป็น “เปิดการสนทนา” อีกครั้ง เมื่อเงื่อนไขตรงกับที่กำหนด

 1. เลือกเงื่อนไขการเปลี่ยนสถานะ “จนกว่าการตอบกลับถัดไป” 

หมายถึง การสนทนานี้จะถูกปิด (พักการสนทนา) จนกว่าจะมีข้อความใหม่

 1. ระบบส่งข้อความ “การสนทนาถูกบันทึกเป็น ‘หลับ’ โดย [Agent name/Admin name]” ไปที่หน้าแชทสนทนา

ปุ่ม “เปลี่ยนสถานะ” เป็นสีฟ้า สถานะ “เปิด

ตัวอย่าง เงื่อนไขการเปลี่ยนสถานะ “จนถึงหนึ่งชั่วโมงต่อจากนี้”

Note : สถานะการสนทนาจะเปลี่ยนเป็น “เปิดการสนทนา” อีกครั้ง เมื่อเงื่อนไขตรงกับที่กำหนด

 1. เลือกเงื่อนไขการเปลี่ยนสถานะ “จนถึงหนึ่งชั่วโมงต่อจากนี้” 

หมายถึง การสนทนานี้จะถูกปิด (พักการสนทนา) จนกว่าจะถึงหนึ่งชั่วโมง หลังจากกดเปลี่ยนสถานะการสนทนา

 1. ระบบส่งข้อความ “การสนทนาถูกบันทึกเป็น ‘หลับ’ โดย [Agent name/Admin name]” ไปที่หน้าแชทสนทนา

ปุ่ม “เปลี่ยนสถานะ” เป็นสีฟ้า สถานะ “เปิด

ตัวอย่าง เงื่อนไขการเปลี่ยนสถานะ “จนกว่าพรุ่งนี้”

Note : สถานะการสนทนาจะเปลี่ยนเป็น “เปิดการสนทนา” อีกครั้ง เมื่อเงื่อนไขตรงกับที่กำหนด

 1. เลือกเงื่อนไขการเปลี่ยนสถานะ “จนกว่าพรุ่งนี้” 

หมายถึง  การสนทนานี้จะถูกปิด (พักการสนทนา) จนกว่าจะเปลี่ยนวันเป็นวันถัดไป

 1. ระบบส่งข้อความ “การสนทนาถูกบันทึกเป็น 

‘หลับ’ โดย [Agent name/Admin name]” ไปที่หน้าแชทสนทนา
ปุ่ม “เปลี่ยนสถานะ” เป็นสีฟ้า สถานะ “เปิด

ตัวอย่าง เงื่อนไขการเปลี่ยนสถานะ “จนกว่าสัปดาห์หน้า”

Note : สถานะการสนทนาจะเปลี่ยนเป็น “เปิดการสนทนา” อีกครั้ง เมื่อเงื่อนไขตรงกับที่กำหนด

 1. เลือกเงื่อนไขการเปลี่ยนสถานะ “จนกว่าสัปดาห์หน้า” 

หมายถึง  การสนทนานี้จะถูกปิด (พักการสนทนา) จนกว่าจะเปลี่ยนสัปดาห์หน้า

 1. ระบบส่งข้อความ “การสนทนาถูกบันทึกเป็น 

‘หลับ’ โดย [Agent name/Admin name]” ไปที่หน้าแชทสนทนา
ปุ่ม “เปลี่ยนสถานะ” เป็นสีฟ้า สถานะ “เปิด

ตัวอย่าง เงื่อนไขการเปลี่ยนสถานะ “จนถึงเดือนหน้า”

Note : สถานะการสนทนาจะเปลี่ยนเป็น “เปิดการสนทนา” อีกครั้ง เมื่อเงื่อนไขตรงกับที่กำหนด

 1. เลือกเงื่อนไขการเปลี่ยนสถานะ “จนถึงเดือนหน้า” 

หมายถึง การสนทนานี้จะถูกปิด (พักการสนทนา) จนกว่าจะถึงเดือนหน้า

 1. ระบบส่งข้อความ “การสนทนาถูกบันทึกเป็น ‘หลับ’ โดย [Agent name/Admin name]” ไปที่หน้าแชทสนทนา

ปุ่ม “เปลี่ยนสถานะ” เป็นสีฟ้า สถานะ “เปิด

ตัวอย่าง เงื่อนไขการเปลี่ยนสถานะ “กำหนดเอง”

Note : สถานะการสนทนาจะเปลี่ยนเป็น “เปิดการสนทนา” อีกครั้ง เมื่อเงื่อนไขตรงกับที่กำหนด

 1. เลือกเงื่อนไขการเปลี่ยนสถานะ “กำหนดเอง” 

หมายถึง ท่านสามารถกำหนดการพักการสนทนาโดยการกำหนดช่วงการพักการสนทนาได้ โดยเลือก วันที่-เวลาสิ้นสุดการพักการสนทนา

 1. ระบบส่งข้อความ “การสนทนาถูกบันทึกเป็น ‘หลับ’ โดย [Agent name/Admin name]” ไปที่หน้าแชทสนทนา

ปุ่ม “เปลี่ยนสถานะ” เป็นสีฟ้า สถานะ “เปิด

EN