การตั้งค่าชื่อและรูปประจำตัวบน Chat widget

เนื้อหา

ต้องการให้แชทวิทเจต บน Website แสดงชื่อ และรูปโปรไฟล์ แทนคำว่า “บอท”

 1. เมื่อแชทบน Website ฝั่งของร้านค้าแสดงรูป Profile และชื่อ เป็นบอท

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอการตั้งค่า

 1. เลือก “การตั้งค่า”
 1. เลือก “กล่องข้อความ”
 1. เลือก “ตั้งค่ากล่องข้อความ website” ที่่ต้องการ

วิธีการตั้งค่า รูปโปรไฟล์

 1. เลือกแถบ “ตั้งค่ากล่องข้อความ”
 1. กดปุ่ม “เลือกไฟล์”
 1. แสดงตัวอย่างเมื่อ “เลือกรูปโปรไฟล์” สำเร็จ

วิธีการตั้งค่า ชื่อ Website (สำหรับแสดงแทนคำว่า “บอท”)

 1. เลือก “ชื่อเว็บไซด์”
 1. แก้ไข “ชื่อเว็บไซด์” ตามที่ต้องการ
 1. คลิกเลือก “ใช้ชื่อกล่องจดหมายและอวาตาร์สำหรับ Bot” หรือ “Use inbox name and avatar for the bot”
 1. กดปุ่ม “อัพเดท”

วิธีการตั้งค่า ตรวจสอบการแสดงผล

 1. เลือกแถบ “ตั้งค่า”
 1. กดปุ่ม “Open in CodePen” เพื่อทดสอบ code
 1. ตัวอย่างการแสดงผลบน CodePen
 1. กดปุ่ม “Copy” เพื่อนำ Code ไปวางบน Website
EN