การตอบสนทนา

เนื้อหา

ช่องสำหรับการสนทนา

ช่องสำหรับการสนทนา  เมื่อต้องการตอบการสนทนา/โน้ตถึงผู้ใช้งานในทีม/โน้ตสำหรับแอดมิน

 1. แถบ “ตอบ
 • เมื่อต้องการตอบกลับข้อความการสนทนากับลูกค้า
 1. แถบ “โน้ตส่วนตัว
 • เมื่อต้องการบันทึกโน้ตพูดคุยในทีม
 • ข้อมูลที่บันทึกโน้ตนี้ จะไม่แสดงที่หน้าจอของลูกค้า
 1. แถบ “โน้ตสำหรับแอดมิน
 • ผู้ที่มีสิทธิแอดมิน (Admin) ของระบบ Omoo เท่านั้นที่จะแสดงแถบนี้
 • ผู้ใช้งานสามารถบันทึกโน้ตพูดคุยในทีมแอดมิน 
 • ข้อมูลที่บันทึกโน้ตนี้ จะไม่แสดงที่หน้าจอของลูกค้า และพนักงาน (Agent)

ตอบการสนทนา

ตอบการสนทนา มีเครื่องมือช่วยตอบการสนทนาเพื่อช่วยให้การตอบการสนทนาเป็นเรื่องง่าย ๆ 

พิมพ์ข้อความ

 1. ผู้ใช้งานสามารถพิมพ์ข้อความตอบกลับใน “ช่องสนทนา

รองรับ 

 • ภาษาไทย
 • ภาษาอังกฤษ
 • ตัวเลข
 • อักขระพิเศษ
 • อิโมจิ
 1. กดปุ่ม “ส่ง

เพื่อส่งข้อความตอบกลับการสนทนา

 1. แสดง “ข้อความตอบกลับลูกค้า” บนหน้าจอการสนทนา

ใช้คำตอบสำเร็จรูป

 1. เมื่อต้องการเรียกใช้งาน “Response shortcuts” 
 1. ผู้ใช้งานสามารถพิมพ์ “/” ในช่องสนทนา 

ระบบแสดงคำตอบสำเร็จรูปที่สร้างไว้ขึ้นมาแสดง

 1. กดเลือก “Response shortcuts” ที่ต้องการ

ระบบเรียกคำตอบสำเร็จรูปขึ้นมาแสดง

 1. กดปุ่ม “ส่ง

เพื่อส่งข้อความตอบกลับการสนทนา

ใช้อิโมจิ

 1. กดปุ่ม “โชว์ตัวเลือกอิโมจิ
 1. แสดง “กล่องตัวเลือกอิโมจิ
 1. กดเลือก “อิโมจิ” ที่ต้องการ

ระบบแสดงอิโมจิ ที่ช่องตอบกลับการสนทนา

 1. กดปุ่ม “ส่ง

เพื่อส่งข้อความตอบกลับการสนทนา

แนบไฟล์

Note : รองรับการส่ง File image/VDO/Audio สูงสุดไม่เกิน 40 MB/File

 1. กดปุ่ม “เพิ่มไฟล์
 1. แสดง “กล่อง Open file
 1. กดเลือก “ไฟล์” ที่ต้องการ

ระบบแสดงไฟล์ ที่ช่องตอบกลับการสนทนา

 1. กดปุ่ม “ส่ง

เพื่อส่งข้อความตอบกลับการสนทนา

บันทึกเสียง

 1. กดปุ่ม “บันทึกเสียง
 2. แสดง “ปุ่มเริ่มบันทึกเสียง

ตัวอย่างเมื่อเริ่มกดบันทึกเสียง

ตัวอย่างเมื่อกดหยุดบันทึกเสียง

3. กด “หยุดบันทึกเสียง

ระบบแสดงไฟล์บันทึกเสียง ที่ช่องตอบกลับการสนทนา

4. กดปุ่ม “ส่ง

เพื่อส่งข้อความตอบกลับการสนทนา

ส่ง Link Booking

Note : ปุ่มการจองนี้ ผู้ใช้งานจะต้องเปิดใช้บริการระบบ Booking กับ Omoo ถึงสามารถใช้งานได้

 1. กดปุ่ม “Booking
 1. แสดง “รายการบริการ” ทั้งหมดที่มีการสร้างไว้ในระบบ
 1. กดเลือก “บริการ” ที่ต้องการ

ระบบแสดงลิงค์ Booking ที่ช่องตอบกลับการสนทนา

 1. กดปุ่ม “ส่ง

เพื่อส่งข้อความตอบกลับการสนทนา

Send message type

กรณีท่านเปิดใช้งานระบบเงื่อนไขอัตโนมัติ (Automation)

 1. กดปุ่ม “Send message type
 1. แสดง “รายการชุดรูปแบบข้อความ” ทั้งหมดที่มีการสร้างไว้ในระบบ

ข้อมูลที่แสดงในรายการ จะถูกสร้างจาก “Automation” (Automation) 

 1. กดเลือก “บริการ” ที่ต้องการ

ระบบแสดงลิงค์ Booking ที่ช่องตอบกลับการสนทนา

 1. กดปุ่ม “ส่ง

เพื่อส่งข้อความตอบกลับการสนทนา

EN