การดู สนทนาก่อนหน้า

เนื้อหา

การสนทนาก่อนหน้า

รายละเอียด  การสนทนาก่อนหน้า

  1. หากเป็นการสนทนาครั้งแรก หรือการสนทนานั้น ยังไม่เคยกดปุ่ม “เสร็จสิ้น” 
  1. แถบการสนทนาก่อนหน้า จะไม่แสดงข้อมูล
  1. หากเป็นการสนทนาเคยกดปุ่ม “เสร็จสิ้น” การสนทนาไปแล้ว 
  1. แถบการสนทนาก่อนหน้า จะแสดงข้อมูลการสนทนาสำหรับผู้ใช้งาน ที่สนทนาผ่านกล่องข้อความต่าง ๆ ขึ้นมาแสดง
  1. เมื่อกดเลือก “การสนทนาก่อนหน้า” ที่กล่องข้อความใดๆ
  1. ระบบจะแสดงข้อความการสนทนา ตามกล่องข้อความที่เลือกขึ้นมาแสดง
EN