| คู่มือการใช้งาน

การกรองสถานะการสนทนา

เนื้อหา

การกรองสถานะการสนทนา

ผู้ใช้งานสามารถกรองการสนทนาด้วยสถานะการสนทนา เพื่อค้นหาการสนทนาที่ท่านต้องการได้ง่าย ๆ ดังนี้

 1. กดปุ่ม “Sort conversations
 1. แสดงหน้าจอ “กรองสถานะการสนทนา” ให้เลือก
 • ระบบแสดงสถานะการสนทนา “เปิด” เป็นค่าเริ่มต้นเสมอ
 • การเรียงข้อความจาก ใหม่ล่าสุด-เก่า

สถานะ

สถานะหมายถึง สถานะการสนทนาของลูกค้า

เมื่่อต้องการกรองสถานะการสนทนาของลูกค้า

 1. กดเลือก “สถานะ
 1. แสดงรายการ “สถานะการสนทนา” 

ประกอบด้วย

 • เปิด (ค่าเริ่มต้น)
 • เสร็จสิ้น
 • กำลังร้องขอ
 • หลับ
 • ทั้งหมด

Order by

Order byหมายถึง การเรียงข้อมูลการสนทนาที่ต้องการให้แสดงผล

กรณีต้องการให้ระบบแสดงการเรียงรายการสนทนาที่ท่านต้องการ

ท่านสามารถกำหนดให้ระบบ Omoo เรียงการสนทนาในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้

 1. กดเลือก “Order by
 1. แสดงรายการ “รูปแบบการจัดเรียงข้อมูล” 

ประกอบด้วย

 • Last activity (ค่าเริ่มต้น) หมายถึง เรียงลำดับจากข้อความล่าสุด – เก่า
 • สร้างเมื่อ หมายถึง เรียงข้อความตามวันที่สร้าง จากเก่า-ใหม่
 • Priority หมายถึง การเรียงข้อความตามลำดับความสำคัญที่ท่านผู้ใช้ติดให้กับข้อความ โดยจะเรียงจาก ด่วน-สูง-ปานกลาง-ต่ำ-ไม่มี
 • Pending Response หมายถึง การเรียงข้อความตามระยะเวลารอการตอบกลับจาก Admin & Agent ผู้ดูแลระบบ

ตัวอย่าง : การกรองสถานะการสนทนา

กรณีตัวอย่าง  ต้องการดูข้อมูลที่มีสถานะ “กำลังร้องขอ” โดยให้เรียงรายการสนทนาตาม “Priority

 1. กดปุ่ม “Sort conversations
 1. เลือกสถานะ “กำลังร้องขอ
 1. เลือก Order by “Priority
 1. ระบบทำการกรองข้อมูลที่่มีสถานะการสนทนา “กำลังร้องขอ
 1. เรียงรายการสนทนาตาม “Priority” โดยเรียงจากสูงสุด- ต่ำสุด โดยดูจาก Icon เครื่องหมาย ! ที่ด้านหลัง
EN