การกรองรายชื่อผู้ติดต่อ

เนื้อหา

การเข้าสู่หน้าจอผู้ติดต่อ

 1. กดปุ่มเลือก “Contacts
 1. แสดงรายชื่อ “ผู้ติดต่อทั้งหมด

รายชื่อผู้ติดต่อจะแสดงเมื่อมีผู้ติดต่อผ่านระบบ Omoo เข้ามา หรือจากการนำเข้าข้อมูล

การกรองรายชื่อผู้ติดต่อ

ผู้ใช้งานสามารถกรองรายชื่อผู้ติดต่อจากเงื่อนไขการกรอง ดังนี้

 1. คลิกปุ่ม “ตัวกรอง
 1. เลือก “เงื่อนไขการกรอง” ที่ต้องการ
  • ตัวกรองมาตรฐาน
   • ชื่อ
   • อีเมล์
   • หมายเลขโทรศัพท์
   • ประเทศ
   • เมือง
   • สร้างเมื่อ
   • ล่าสุดเมื่อ
  • แอตทริบิวต์กำหนดเอง
   • มาจากการสร้างแอตทริบิวต์เพิ่มเติมจากข้อมูลมาตรฐานที่มี
EN