เมนูกรองการสนทนา

เนื้อหา

     Omoo แยกหมวดหมู่การสนทนา ให้ท่านสามารถเลือกกรองดูได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น รวมถึงแสดง จำนวนรายการสนทนา ในแต่ละหมวดหมู่ให้อีกด้วย โดยมีรายละเอียดดังนี้

กรองการสนทนาด้วยหมวดหมู่การสนทนา

ผู้ใช้งานสามารถกรองข้อมูลการสนทนา โดยเลือกได้จากหมวดหมู่การสนทนา เพื่อตอบโจทย์ตามความต้องการของผู้ใช้งาน โดย Omoo ได้แบ่งหมวดหมู่การสนทนาสำคัญออกเป็น 3 ประเภทด้วยกัน คือ

  1. การสนทนาทั้งหมด

แสดงการสนทนาทั้งหมดของบัญชีผู้ใช้งาน

  1. @ การกล่าวถึง 

 แสดงการสนทนาที่มีการกล่าวถึงผู้ใช้

  1. รอการตอบกลับ 

แสดงการสนทนาทั้งหมดที่รอแอดมินตอบกลับ

EN