กรองการสนทนาด้วยป้ายกำกับ

เนื้อหา

ผู้ใช้งานสามารถกรองข้อมูลการสนทนา โดยเลือกตามป้ายกำกับที่มีการสร้างขึ้นในบัญชีผู้ใช้งาน เพื่อดูรายการสนทนาในกล่องข้อความได้

กรองการสนทนาด้วยป้ายกำกับ

  • แสดงข้อมูลการสนทนา แยกตามหมวดหมู่ของ “ป้ายกำกับ”ตามที่แอดมินติดป้ายกำกับให้ลูกค้าแต่ละท่าน
  • ห้องสนทนาของลูกค้า 1 ราย สามารถติดปัายกำกับได้มากกว่า 1 ป้าย เช่น ลูกค้าใหม่, สนใจ เป็นต้น 

ตัวอย่าง

  1. เมื่อท่านเลือกป้ายกำกับชื่อ : ลูกค้าใหม่ ระบบ Omoo จะทำการกรองข้อความการสนทนาที่ถูกติดป้ายกำกับ “ลูกค้าใหม่” จากทุกกล่องข้อความที่เชื่อมต่อกับบัญชีผู้ใช้ขึ้นมาแสดง
EN