กรองการสนทนาด้วยกล่องข้อความ

เนื้อหา

ผู้ใช้งานสามารถกรองข้อมูลการสนทนา โดยเลือกตามกล่องข้อความที่เชื่อมต่อกับระบบ Omoo เพื่อดูรายการสนทนาในกล่องข้อความได้

กรองการสนทนาด้วยกล่องข้อความ

ระบบแสดงกล่องข้อความที่เชื่อมต่อกับช่องทางต่างๆ ประกอบด้วย

  • LINE OA
  • Messenger
  • Instagram
  • Telegram
  • Website

ตัวอย่าง

เมื่อท่านเลือกกล่องข้อความ LINE OA กล่องข้อความชื่อ : Omelet Training ระบบ Omoo จะทำการกรองข้อความการสนทนาที่มาจากช่องทาง LINE OA Account : Omelet Training เท่านั้น

EN