รายงานพนักงาน

รายงานภาพรวมพนักงาน ท่านสามารถเลือกช่วงเวลาในการดูรายงานได้ โดยระบบจะแสดงค่ารายงานในช่วง 7 วันที่ผ่านมา เป็นค่าเริ่มต้น รายงานภาพรวมพนักงาน เพื่อแสดงรายงานภาพรวมพนังาน โดยระบบแสดงภาพรวมพนักงานรายบุคคล ตามช่วงเวลาต่าง ๆ ที่กำหนด การเลือกพนักงานและการเลือกช่วงเวลา การ Download รายงาน การแสดงรายงานในเวลาทำการ

รายงานภาพรวมการสนทนา

รานงานภาพรวมการสนทนา ท่านสามารถเลือกช่วงเวลาในการดูรายงานได้ โดยระบบจะแสดงค่ารายงานในช่วง 7 วันที่ผ่านมา เป็นค่าเริ่มต้น รายงานภาพรวมการสนทนา รายละเอียด  ภาพรวมการสนทนา ท่านสามารถเลือกช่วงเวลาในการดูรายงานได้ เพื่อแสดงรายงานภาพรวมการสนทนาทั้งหมด

รายงานภาพรวม

รายงานภาพรวม รายละเอียด  ภาพรวมรายงาน ประกอบด้วย บทสนทนาใหม่ สถานะพนักงาน 2. รายงาน “สถานะพนักงาน” ปริมาณการสนทนา 3. รายงาน “ปริมาณการสนทนา” บทสนทนาโดยพนักงาน 4. รายงาน “บทสนทนาโดยพนักงาน”

รายละเอียดผู้ติดต่อ

การเข้าดูรายละเอียดผู้ติดต่อ โดยระบบสามารถ รายละเอียดผู้ติดต่อ แก้ไขข้อมูลผู้ติดต่อ รายละเอียด  ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลผู้ติดต่อได้ ดังนี้ โดยข้อมูลที่สามารถแก้ไขได้ ประกอบด้วย เมื่อแก้ไขข้อมูลผู้ติดต่อตามที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว รวมผู้ติดต่อเข้าด้วยกัน รายละเอียด  กรณีต้องการบันทึกข้อมูลผู้ติดต่อรายเดียวกันแต่หลายช่องทาง ท่านสามารถรวมผู้ติดต่อเข้าด้วยกันได้ ดังนี้ 3.  กรอก “คำค้นหารายชื่อผู้ติดต่อ” ที่ต้องการรวมเข้าด้วยกันกับผู้ติดต่อหลัก 4.  ระบบแสดง “รายชื่อผู้ติดต่อ” ตามคำค้นหาขึ้นมาแสดง 5.  เลือก “ผู้ติดต่อ” ที่ต้องการ 6.  สรุปผล “การรวมผู้ติดต่อเข้าด้วยกัน”  7.  กดปุ่ม “รวมผู้ติดต่อเข้าด้วยกัน” 8.  รายละเอียดข้อมูลผู้ติดต่อจะถูกทับด้วยข้อมูลใหม่ ลบผู้ติดต่อ รายละเอียด  เมื่อต้องการลบข้อมูลผู้ติดต่อ  แอตทริบิวต์การติดต่อ รายละเอียด  การเรียกใช้งานแอตทริบิวต์การติดต่อ ตัวอย่าง แอตทริบิวต์การติดต่อ “อายุ” 3.  กดเลือก “อายุ”  4.  แสดงแอตทริบิวต์ “อายุ” ตามที่เงื่อนไขที่กำหนด 5.  กรอก “อายุ” ที่ต้องการ […]

การดาวน์โหลดข้อมูลผู้ติดต่อ

การเข้าสู่หน้าจอผู้ติดต่อ รายชื่อผู้ติดต่อจะแสดงเมื่อมีผู้ติดต่อผ่านระบบ Omoo เข้ามา หรือจากการนำเข้าข้อมูล การดาวน์โหลดข้อมูลผู้ติดต่อ ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผู้ติดต่อได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้ดังนี้

การนำเข้าข้อมูลผู้ติดต่อ

การเข้าสู่หน้าจอผู้ติดต่อ รายชื่อผู้ติดต่อจะแสดงเมื่อมีผู้ติดต่อผ่านระบบ Omoo เข้ามา หรือจากการนำเข้าข้อมูล การนำเข้าข้อมูลผู้ติดต่อ ผู้ใช้งานสามารถนำเข้าข้อมูลผู้ติดต่อได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้ดังนี้

การติดต่อใหม่

การเข้าสู่หน้าจอผู้ติดต่อ รายชื่อผู้ติดต่อจะแสดงเมื่อมีผู้ติดต่อผ่านระบบ Omoo เข้ามา หรือจากการนำเข้าข้อมูล การติดต่อใหม่ ผู้ใช้งานสามารถสร้างรายชื่อผู้ติดต่อใหม่ได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้ดังนี้

การกรองรายชื่อผู้ติดต่อ

การเข้าสู่หน้าจอผู้ติดต่อ รายชื่อผู้ติดต่อจะแสดงเมื่อมีผู้ติดต่อผ่านระบบ Omoo เข้ามา หรือจากการนำเข้าข้อมูล การกรองรายชื่อผู้ติดต่อ ผู้ใช้งานสามารถกรองรายชื่อผู้ติดต่อจากเงื่อนไขการกรอง ดังนี้

ค้นหารายชื่อผู้ติดต่อ

การเข้าสู่หน้าจอผู้ติดต่อ รายชื่อผู้ติดต่อจะแสดงเมื่อมีผู้ติดต่อผ่านระบบ Omoo เข้ามา หรือจากการนำเข้าข้อมูล ค้นหาผู้ติดต่อ ผู้ใช้งานสามารถค้นหาผู้ติดต่อได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

EN