‘ปิดเทอมเราไม่เท่ากัน’ เส้นขนานกิจกรรมยามว่างของเด็กในเมืองและชนบท

สำหรับเด็กวัยเรียน ช่วงเวลาที่รอคอยมากที่สุดเวลาหนึ่งคงเป็นเวลาปิดเทอม หลังจากเคี่ยวกรำร่ำเรียนวิชาการอยู่ในรั้วโรงเรียนราว 4 เดือน นักเรียนก็จะได้ใช้เวลาว่างราว 1-2 เดือนของการปิดเทอมไปกับกิจกรรมที่อยากทำ ความสนใจที่อยากทุ่มเทเวลาให้ หรืออกไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ทำให้ได้ค้นพบตัวตนและความชอบ เวลาว่างไม่กี่เดือนนี้ยังเป็นโอกาสทองในการสร้างเสริมพัฒนาการทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญา ถึงกระนั้น ค่านิยมสังคมเอเชียที่ให้ความสำคัญกับการศึกษา ในแง่ที่ว่าคือบันไดในการเลื่อนสถานะทางชนชั้นและการแข่งขันให้ได้มาซึ่งความสำเร็จตามขนบ ทำให้เวลาปิดเทอมของเด็กหลายคน โคจรอยู่รอบการเรียนหรือการเสริมทักษะที่จะเพิ่มแต้มต่อในการแข่งขันเข้าโรงเรียนดังในระดับมัธยม ต่อด้วยสถาบันมีชื่อเสียงในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อไต่บันไดไปสู่หน้าที่การงานที่ดี มีเกียรติ มีรายได้มากพอจะเลี้ยงชีพได้ ค่านิยมที่ยังฝังราก-ยังทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมัย เมื่อโลกเคลื่อนเข้าสู่ยุคดิจิทัล และมีสถานการณ์โรคระบาดเป็นตัวเร่งให้กิจกรรมหลายอย่างของมนุษย์อยู่ในพื้นที่ออนไลน์ เด็กที่เติบโตมาท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงนี้จึงใช้เวลาไปกับหน้าจอคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และโทรศัพท์มือถือเสียมาก ทั้งเรียนออนไลน์ ใฝ่หาความรู้ ดูคลิปสันทนาการ หรือเล่นเกม ขณะเดียวกันก็มีหลายแพลตฟอร์มที่สร้างขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะใหม่ๆ ให้กับเด็ก เสริมพลังให้เป็นมนุษย์เป็ด ที่จำเป็นต้องเก่งทุกด้านในสมัยนี้ ปฏิเสธไม่ได้ว่าอินเทอร์เน็ตมีประโยชน์สำหรับการเรียนรู้ของเด็ก แต่การอยู่แต่กับโลกบนจอเล็กๆ ตลอดเวลาจะส่งผลเสียในระยะยาวต่อด้านร่างกาย และขาดโอกาสในการพัฒนาทักษะการอยู่ร่วมกับสังคม เมื่อผ่านพ้นยุคเรียนออนไลน์ เด็กที่กำลังเติบใหญ่ควรได้ออกไปเจอโลกให้กว้างขึ้น ปิดเทอมจึงเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ผู้ปกครองหลายคนหมายมั่นจะส่งเสริมพัฒนาการให้ลูกหลานได้เผชิญกับสิ่งแวดล้อมแปลกใหม่อันหาไม่ได้จากในห้องเรียน และเป็นโจทย์ใหญ่ของเด็กสมัยใหม่ว่าจะดึงเด็กออกจากหน้าจออย่างไร เมื่อโอกาสแห่งการเรียนรู้และสร้างสรรค์นอกรั้วโรงเรียนเวียนมาทุก 4-5 เดือน พ่อ-แม่และเด็กเองจึงอยากใช้เวลานี้เสริมศักยภาพอย่างเต็มเปี่ยมก่อนกลับเข้าสู่โรงเรียน ในยุคสมัยที่มีกิจกรรมมากมายให้เลือกสรร แต่ความเป็นจริงนั้นเด็กๆ เข้าถึงได้หรือไม่ 101 พาไปสำรวจช่วงเวลาปิดเทอมของเด็กมัธยมต้นต่างพื้นที่ […]

EN