การตั้งค่าการใช้งาน Omoo ท่านสามารถ สร้าง/แก้ไข/ลบ ข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่ายๆ 

การเข้าสู่หน้าจอการตั้งค่า

 1. กดปุ่ม “การตั้งค่า” รูปฟันเฟือง
 1. แถบเมนูการตั้งค่าประกอบด้วย
  • ตั้งค่าบัญชี ค่าเริ่มต้น
  • พนักงาน
  • ทีม
  • กล่องข้อความ
  • ป้ายกำกับ
  • แอตทริบิวต์ที่กำหนดเอง
  • ชุดการทำงานสำเร็จรูป
  • Response shortcuts
  • เชื่อมต่อกับระบบ
  • บันทึกการตรวจสอบ

การตั้งค่าบัญชี

ท่านสามารถตั้งค่าบัญชีใช้งาน โดยคลิกเลือก “ตั้งค่าบัญชี” 

 1. ชื่อบัญชี” ชื่อบัญชีของ
 1. ภาษา” เปลี่ยนภาษาของแพลตฟอร์ม

รองรับ 2 ภาษา

 • ภาษาไทย
 • ภาษาอังกฤษ

พนักงาน

คือสมาชิกของทีมสนับสนุนลูกค้าของคุณ สามารถดูและตอบกลับข้อความจากผู้ใช้ของคุณได้

 1. พนักงาน” แสดงรายชื่อพนักงานทั้งหมดที่มีอยู่ในบัญชีของผู้ใช้าน
 1. ปุ่มเพิ่มพนักงาน” สร้างพนักงาน
 1. ปุ่มแก้ไข” ไอคอนรูปดินสอ เพื่อแก้ไขพนักงาน
 1. ปุ่มลบ” ไอคอนรูปกากบาท เพื่อลบพนักงาน

ทีม

คุณสามารถจัดกลุ่มให้กับพนักงานตามความรับผิดชอบที่พวกเขาได้รับ  พนักงานหนึ่งคนสามารถเข้าร่วมได้หลายทีม มอบหมายการสนทนาให้กับทีมเมื่อต้องทำงานร่วมกัน

 1. ทีม” แสดงรายชื่อทีมทั้งหมดที่มีอยู่ในบัญชีของผู้ใช้าน
 1. ปุ่มสร้างทีมใหม่” สร้างทีม
 1. ปุ่มแก้ไขทีม” ไอคอนรูปฟันเฟือง เพื่อแก้ไขทีม
 1. ปุ่มลบ” ไอคอนรูปกากบาท เพื่อลบทีม

กล่องข้อความ

เมื่อคุณเชื่อมต่อเว็บไซต์ LINE OA หรือหน้า Facebook กับ Omoo จะเรียกว่า Inbox คุณสามารถมีกล่องข้อความได้ไม่จำกัด ในบัญชี Omoo ของคุณ

 1. กล่องข้อความ” แสดงรายชื่อกล่องข้อความทั้งหมดที่มีอยู่ในบัญชีของผู้ใช้าน
 1. ปุ่มเพิ่มกล่องข้อความ” กดปุ่มเมื่อต้องการเชื่อมต่อกล่องข้อความใหม่
 1. ปุ่มตั้งค่า” ไอคอนรูปฟันเฟือง เพื่อตั้งค่ากล่องข้อความ
 1. ปุ่มลบ” ไอคอนรูปกากบาท เพื่อลบกล่องข้อความ

ป้ายกำกับ

ช่วยให้คุณจัดกลุ่มและลำดับความสำคัญของการสนทนา คุณสามารถติดป้ายกำกับให้กับการสนทนาได้

 1. ป้ายกำกับ” แสดงรายชื่อป้ายกำกับทั้งหมดที่มีอยู่ในบัญชีของผู้ใช้าน
 1. ปุ่มเพิ่มป้ายกำกัด” กดปุ่มเมื่อต้องการเพิ่มป้ายกำกับใหม่
 1. ปุ่มแก้ไข” ไอคอนรูปดินสอ เพื่อแก้ไขป้ายกำกับ
 1. ปุ่มลบ” ไอคอนรูปกากบาท เพื่อลบป้ายกำกับ

แอตทริบิวต์ที่กำหนดเอง

แอตทริบิวต์  คืออะไร?

แอตทริบิวต์ (Attribute) เป็นข้อมูลที่แสดงลักษณะของเอนทิตี้

เช่น  แอตทริบิวต์ของเอนทิตี้ “รายชื่อผู้ติดต่อ” ของระบบ Omoo ประกอบด้วย

กรณีผู้ใช้งานต้องการเพิ่มแอตทริบิวต์ของแอนทิตี้ “รายชื่อผู้ติดต่อ” นอกเหนือจากที่ระบบ Omoo มีให้ Omooเปิดระบบให้สร้างแอตทริบิวต์ได้ 2 รูปแบบคือ

 1. แอตทริบิวต์การสนทนา 
 2. แอตทริบิวต์ผู้ติดต่อ

แอตทริบิวต์การสนทนา

แอตทริบิวต์การติดต่อ เป็นข้อมูลที่แสดงลักษณะของเอนทิตี้ “Conversation” ของระบบ Omoo

 1. แถบการสนทนา” แสดงรายชื่อแอตทริบิวต์การสนทนาทั้งหมดที่สร้างขึ้นในบัญชีของผู้ใช้าน
 1. ปุ่มเพิ่มแอตทริบิวต์แบบกำหนดเอง” กดปุ่มเมื่อต้องการสร้างแอตทริบิวต์แบบกำหนดเอง
 1. ปุ่มแก้ไข” ไอคอนรูปดินสอ เพื่อแก้ไขแอตทริบิวต์แบบกำหนดเอง
 1. ปุ่มลบ” ไอคอนรูปกากบาท เพื่อลบแอตทริบิวต์แบบกำหนดเอง

แอตทริบิวต์การติดต่อ

แอตทริบิวต์การติดต่อ เป็นข้อมูลที่แสดงลักษณะของเอนทิตี้ “การติดต่อ” ของระบบ Omoo

 1. แถบรายชื่อผู้ติดต่อ” แสดงรายชื่อแอตทริบิวต์การติดต่อทั้งหมดที่สร้างขึ้นในบัญชีของผู้ใช้าน
 1. ปุ่มเพิ่มแอตทริบิวต์แบบกำหนดเอง” กดปุ่มเมื่อต้องการสร้างแอตทริบิวต์แบบกำหนดเอง
 1. ปุ่มแก้ไข” ไอคอนรูปดินสอ เพื่อแก้ไขแอตทริบิวต์แบบกำหนดเอง
 1. ปุ่มลบ” ไอคอนรูปกากบาท เพื่อลบแอตทริบิวต์แบบกำหนดเอง

ชุดการทำงานสำเร็จรูป

สร้างขึ้นไว้เพื่อช่วยให้พนักงานทำงานได้สะดวกและง่ายขึ้น เช่น การแท็กการสนทนาด้วยป้ายกำกับ โดยสามารถเรียกใช้ชุดการทำงานเหล่านี้ได้ในคลิกเดียว เมื่อตัวแทนเรียกใช้ ชุดการทำงานสำเร็จรูปจะดำเนินการตามลำดับที่กำหนดไว้

 1. ชุดการทำงานสำเร็จรูป” แสดงรายชื่อชุดการทำงานสำเร็จรูปทั้งหมดที่สร้างขึ้นในบัญชีของผู้ใช้าน
 1. ปุ่มสร้างชุดการทำงานสำเร็จรูป” กดปุ่มเมื่อต้องการสร้างชุดทำงานสำเร็จรูป
 1. ปุ่มแก้ไข” ไอคอนรูปดินสอ เพื่อแก้ไขชุดทำงานสำเร็จรูป
 1. ปุ่มลบ” ไอคอนรูปกากบาท เพื่อลบชุดทำงานสำเร็จรูป

Response shortcuts

รูปแบบการตอบกลับข้อความที่บันทึกไว้ ซึ่งสามารถใช้ตอบกลับการสนทนาได้อย่างรวดเร็ว

 1. Response shortcuts” แสดงรายชื่อคำตอบสำเร็จรูปทั้งหมดที่สร้างขึ้นในบัญชีของผู้ใช้าน
 1. ปุ่มสร้างคำตอบสำเร็จรูป” กดปุ่มเมื่อต้องการสร้างคำตอบสำเร็จรูป
 1. ปุ่มแก้ไข” ไอคอนรูปดินสอ เพื่อแก้ไขคำตอบสำเร็จรูป
 1. ปุ่มลบ” ไอคอนรูปกากบาท เพื่อลบคำตอบสำเร็จรูป

การเชื่อมต่อกับระบบ

เมื่อมีการเปิดใช้บริการ Booking กับระบบ Omoo 

 1. การเชื่อมต่อกับระบบ” เมื่อผู้ใช้งานเปิดใช้บริการ Booking ในระบบ Omoo
 1. ปุ่มตั้งค่า” เพื่อแสดงข้อมูลชื่อ Booking ที่ต้องการเชื่อมต่อกับ Omoo
 1. เพิ่มแอพแดชบอร์ดใหม่” เมื่อต้องการสร้างการเชื่อมต่อกับระบบ Booking
 1. ปุ่มแก้ไขแอพ” ไอคอนรูปดินสอ เพื่อแก้ไขข้อมูล
 1. ปุ่มลบแอพ” ไอคอนรูปกากบาท เพื่อลบแอพที่เชื่อมต่อกับระบบ

บันทึกการตรวจสอบ

บันทึกการตรวจสอบ คือ Log บันทึกการเข้าใช้งานระบบ Omoo ผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยจะบันทึกข้อมูลผู้ใช้งาน ทำอะไร วันที่ เวลา และ IP เครื่องที่เข้าใช้งานระบบ Omoo

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกการตรวจสอบ

 1. เลือก “ตั้งค่า
 1. เลือก “บันทึกการตรวจสอบ
 1. ตัวอย่างข้อมูล ”บันทึกการตรวจสอบ

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

EN