เมนูกรองรายชื่อผู้ติดต่อ

เนื้อหา

การเข้าสู่หน้าจอผู้ติดต่อ

  1. กดปุ่มเลือก “Contacts
  1. แสดงรายชื่อ “ผู้ติดต่อทั้งหมด

รายชื่อผู้ติดต่อจะแสดงเมื่อมีผู้ติดต่อผ่านระบบ Omoo เข้ามา หรือจากการนำเข้าข้อมูล

เมนูกรองรายชื่อผู้ติดต่อ

     Omoo แยกการกรองรายชื่อผู้ติดต่อออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน ประกอบด้วย

  1. รายชื่อผู้ติดต่อทั้งหมด

แสดงรายชื่อผู้ติดต่อทั้งหมดของบัญชีผู้ใช้งาน

  1. ที่ติดป้าย

 แสดงรายชื่อผู้ติดต่อ ตามป้ายกำกับ

EN