วิธีการทดสอบการทำงาน Code Chatwoot Widget

เนื้อหา

กรณีต้องการทดสอบว่า Code ที่สร้างสามารถใช้งานได้จริงหรือไม่ โดยไม่จำเป็นต้องนำ Code ไปฝังที่ Website

วิธีการเข้าสู่หน้าจอทดสอบการทำงาน

  1. กดเลือก “การตั้งค่า
  1. กดเลือก “กล่องข้อความ” Website ที่ต้องการ
  1. กดปุ่ม “ตั้งค่า” กล่องข้อความที่ต้องการ
  1. เลือกแถบ “ตั้งค่า”
  1. กดปุ่ม “เปิดใน CodePen

แสดงตัวอย่างกล่องข้อความ Code Chatwoot Widget

แสดงตัวอย่างผลการทดสอบ Chatwoot Widget และการแสดงผลบน Omoo

EN