ตั้งค่าสถานะการสนทนาตามเงื่อนไข

เนื้อหา

ตั้งค่าสถานะการสนทนาตามเงื่อนไข

การเปลี่ยนสถานะการสนทนาแบบเลือกเงื่อนไข  สามารถทำตามขั้นตอนดังนี้

 1. กดปุ่ม “V” บนปุ่มเปลี่ยนสถานะ
 1. แสดง “รายการเงื่อนไขการเปลี่ยนสถานะ” ขึ้นมาแสดง

ประกอบด้วย

 • แจ้งเตือน
 • ทำเครื่องหมายว่าอยู่ระหว่างการรอ

แสดงการทำงานเมนู “แจ้งเตือน”

 1. เลือก “แจ้งเตือน” จากรายการเงื่อนไขการเปลี่ยนสถานะ
 1. แสดง “รายการเงื่อนไขการเปลี่ยนสถานะ” ขึ้นมาแสดง

ประกอบด้วย

 • จนกว่าการตอบกลับถัดไป
 • จนถึงหนึ่งชั่วโมงต่อจากนี้
 • จนกว่าพรุ่งนี้
 • จนกว่าสัปดาห์หน้า
 • จนถึงเดือนหน้า
 • กำหนดเอง

แสดงการทำงานเมนู “แจ้งเตือน”

จนกว่าการตอบกลับถัดไป

Note : สถานะการสนทนาจะเปลี่ยนเป็น “เปิดการสนทนา” อีกครั้ง เมื่อเงื่อนไขตรงกับที่กำหนด

แสดงการทำงานเมนู “แจ้งเตือน”

 1. เลือกเงื่อนไขการเปลี่ยนสถานะ “จนกว่าการตอบกลับถัดไป” 

หมายถึง การสนทนานี้จะถูกปิด (พักการสนทนา) จนกว่าจะมีข้อความใหม่

 1. ระบบส่งข้อความ “การสนทนาถูกบันทึกเป็น ‘หลับ’ โดย [Agent name/Admin name]” ไปที่หน้าแชทสนทนา
 1. ปุ่ม “เปลี่ยนสถานะ” เป็นสีฟ้า สถานะ “เปิด

จนถึงหนึ่งชั่วโมงต่อจากนี้

Note : สถานะการสนทนาจะเปลี่ยนเป็น “เปิดการสนทนา” อีกครั้ง เมื่อเงื่อนไขตรงกับที่กำหนด

แสดงการทำงานเมนู “แจ้งเตือน”

 1. เลือกเงื่อนไขการเปลี่ยนสถานะ “จนถึงหนึ่งชั่วโมงต่อจากนี้” 

หมายถึง การสนทนานี้จะถูกปิด (พักการสนทนา) จนกว่าจะถึงหนึ่งชั่วโมง หลังจากกดเปลี่ยนสถานะการสนทนา

 1. ระบบส่งข้อความ “การสนทนาถูกบันทึกเป็น ‘หลับ’ โดย [Agent name/Admin name]” ไปที่หน้าแชทสนทนา
 1. ปุ่ม “เปลี่ยนสถานะ” เป็นสีฟ้า สถานะ “เปิด

จนกว่าพรุ่งนี้

Note : สถานะการสนทนาจะเปลี่ยนเป็น “เปิดการสนทนา” อีกครั้ง เมื่อเงื่อนไขตรงกับที่กำหนด

แสดงการทำงานเมนู “แจ้งเตือน”

 1. เลือกเงื่อนไขการเปลี่ยนสถานะ “จนกว่าพรุ่งนี้” 

หมายถึง  การสนทนานี้จะถูกปิด (พักการสนทนา) จนกว่าจะเปลี่ยนวันเป็นวันถัดไป

 1. ระบบส่งข้อความ “การสนทนาถูกบันทึกเป็น ‘หลับ’ โดย [Agent name/Admin name]” ไปที่หน้าแชทสนทนา
 1. ปุ่ม “เปลี่ยนสถานะ” เป็นสีฟ้า สถานะ “เปิด

จนกว่าสัปดาห์หน้า

Note : สถานะการสนทนาจะเปลี่ยนเป็น “เปิดการสนทนา” อีกครั้ง เมื่อเงื่อนไขตรงกับที่กำหนด

แสดงการทำงานเมนู “แจ้งเตือน”

 1. เลือกเงื่อนไขการเปลี่ยนสถานะ “จนกว่าสัปดาห์หน้า” 

หมายถึง  การสนทนานี้จะถูกปิด (พักการสนทนา) จนกว่าจะเปลี่ยนสัปดาห์หน้า

 1. ระบบส่งข้อความ “การสนทนาถูกบันทึกเป็น ‘หลับ’ โดย [Agent name/Admin name]” ไปที่หน้าแชทสนทนา
 1. ปุ่ม “เปลี่ยนสถานะ” เป็นสีฟ้า สถานะ “เปิด

จนถึงเดือนหน้า

Note : สถานะการสนทนาจะเปลี่ยนเป็น “เปิดการสนทนา” อีกครั้ง เมื่อเงื่อนไขตรงกับที่กำหนด

แสดงการทำงานเมนู “แจ้งเตือน”

 1. เลือกเงื่อนไขการเปลี่ยนสถานะ “จนถึงเดือนหน้า” 

หมายถึง การสนทนานี้จะถูกปิด (พักการสนทนา) จนกว่าจะถึงเดือนหน้า

 1. ระบบส่งข้อความ “การสนทนาถูกบันทึกเป็น ‘หลับ’ โดย [Agent name/Admin name]” ไปที่หน้าแชทสนทนา
 1. ปุ่ม “เปลี่ยนสถานะ” เป็นสีฟ้า สถานะ “เปิด

กำหนดเอง

Note : สถานะการสนทนาจะเปลี่ยนเป็น “เปิดการสนทนา” อีกครั้ง เมื่อเงื่อนไขตรงกับที่กำหนด

แสดงการทำงานเมนู “แจ้งเตือน”

 1. เลือกเงื่อนไขการเปลี่ยนสถานะ “กำหนดเอง” 

หมายถึง ท่านสามารถกำหนดการพักการสนทนาโดยการกำหนดช่วงการพักการสนทนาได้ โดยเลือก วันที่-เวลาสิ้นสุดการพักการสนทนา

 1. ระบบส่งข้อความ “การสนทนาถูกบันทึกเป็น ‘หลับ’ โดย [Agent name/Admin name]” ไปที่หน้าแชทสนทนา
 1. ปุ่ม “เปลี่ยนสถานะ” เป็นสีฟ้า สถานะ “เปิด
EN