จัดการ ทีมที่ได้รับมอบหมาย

เนื้อหา

ทีมที่ได้รับมอบหมาย

รายละเอียด  เมื่อต้องการเลือกทีมดูแลการสนทนา :

กรณีเลือกจากรายการ

  1. กดเลือก “ทีมที่ได้รับมอบหมาย
  1. ระบบแสดงรายชื่อทีมที่มีในระบบขึ้นมาแสดง
  1. เลือก “ทีม” จากรายการที่แสดง

กรณีค้นหาทีม

  1. กดเลือก “ทีมที่ได้รับมอบหมาย
  1. กรอกคำค้นหา “ทีม

EX. กรอกคำว่า “r

  1. ระบบแสดง “รายชื่อทีม” ตามคำค้นหา

EX. ระบบแสดงรายชื่อทีมที่มี “r” อยู่ในชื่อทีมที่มีทั้งหมดขึ้นมาแสดง

EN