จัดการ ตัวแทนที่ได้รับมอบหมาย

เนื้อหา

จัดการ ตัวแทนที่ได้รับมอบหมาย

รายละเอียด  เมื่อต้องการเลือกผู้ดูแลการสนทนาแบบ Manual :

กรณีเลือกจากรายการ 

  1. กดเลือก “ตัวแทนที่ได้รับมอบหมาย
  1. ระบบแสดงรายชื่อตัวแทนที่มีในระบบขึ้นมาแสดง
  1. เลือก “รายชื่อพนักงาน” จากรายการที่แสดง

กรณีค้นหารายชื่อพนักงาน

  1. กดเลือก “ตัวแทนที่ได้รับมอบหมาย
  1. กรอกคำค้นหา “รายชื่อพนักงาน
  1. ระบบแสดง “รายชื่อพนักงาน” ตามคำค้นหาให้เลือก
EN