การใช้งาน แอตทริบิวท์การสนทนา

เนื้อหา

แอตทริบิวท์การสนทนา

รายละเอียด  การเรียกใช้งานแอตทริบิวต์การสนทนา

Note : หากต้องการเพิ่มแอตทริบิวต์การสนทนา อ้างอิงคู่มือการเพิ่มแอตทริบิวต์การสนทนา

ตัวอย่าง แอตทริบิวต์การสนทนา “Payment type

  1. กดเลือก “+เพิ่มแอตทริบิวต์” ที่แถบข้อมูลการสนทนา
  1. ระบบแสดงรายการแอตทริบิวต์การสนทนาที่สร้างไว้ทั้งหมดขึ้นมาแสดง

Note : หากต้องการเพิ่มแอตทริบิวต์การสนทนา อ้างอิงคู่มือการเพิ่มแอตทริบิวต์การสนทนา

3.  กดเลือก “Payment_Type” 

4.  แสดงค่า “Payment_Type” ตามเงื่อนไขที่กำหนด

5.  เลือกค่า “Payment_Type” ที่ต้องการ
6.  EX. เมื่อเลือกค่าแอตทริบิวต์การสนทนา

Note : หากต้องการเพิ่มแอตทริบิวต์การสนทนา อ้างอิงคู่มือการเพิ่มแอตทริบิวต์การสนทนา

ตัวอย่าง ลบแอตทริบิวต์การสนทนา “Payment type

  1. กดไอคอน ถังขยะ
  1. ระบบจะทำการลบค่า “Payment_Type” จากแถบข้อมูลการสนทนา
EN