รายละเอียดผู้ติดต่อ

เนื้อหา

การเข้าดูรายละเอียดผู้ติดต่อ

 1. กดเลือก “ชื่อผู้ติดต่อ” ที่ต้องการ
 1. แสดงรายละเอียด “Contacts

โดยระบบสามารถ

 • แก้ไขข้อมูลผู้ติดต่อ
 • รวมผู้ติดต่อเข้าด้วยกัน
 • ลบผู้ติดต่อ
 • แอตทริบิวต์การติดต่อ
 • ป้ายกำกับ
 • การสนทนาก่อนหน้า
 • โน๊ต

รายละเอียดผู้ติดต่อ

แก้ไขข้อมูลผู้ติดต่อ

รายละเอียด  ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลผู้ติดต่อได้ ดังนี้

 1. กดปุ่ม “แก้ไขผู้ติดต่อ” 
 1. ระบบแสดงหน้าจอแก้ไขข้อมูลผู้ติดต่อ 

โดยข้อมูลที่สามารถแก้ไขได้ ประกอบด้วย

 • ชื่อ
 • ที่อยู่
 • ประวัติ
 • หมายเลขโทรศัพท์
 • ชื่อบริษัท
 • ชื่อประเทศ
 • ชื่อเมือง
 • Social Profiles (Facebook, twitter, linkedin, github)

เมื่อแก้ไขข้อมูลผู้ติดต่อตามที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว

 1. กดปุ่ม “ส่ง” 
 1. ระบบบันทึกข้อมูลผู้ติดต่อพร้อมแสดงผลข้อมูลติดต่อสำหรับผู้ใช้งาน

รวมผู้ติดต่อเข้าด้วยกัน

รายละเอียด  กรณีต้องการบันทึกข้อมูลผู้ติดต่อรายเดียวกันแต่หลายช่องทาง ท่านสามารถรวมผู้ติดต่อเข้าด้วยกันได้ ดังนี้

 1. กดปุ่ม “รวมผู้ติดต่อเข้าด้วยกัน
 1. แสดง Popup รวมผู้ติดต่อเข้าด้วยกัน โดยรายชื่อที่เลือก จะแสดงเป็น “ผู้ติดต่อหลัก” 

3.  กรอก “คำค้นหารายชื่อผู้ติดต่อ” ที่ต้องการรวมเข้าด้วยกันกับผู้ติดต่อหลัก

4.  ระบบแสดง “รายชื่อผู้ติดต่อ” ตามคำค้นหาขึ้นมาแสดง

5.  เลือก “Contacts” ที่ต้องการ

6.  สรุปผล “การรวมผู้ติดต่อเข้าด้วยกัน” 

7.  กดปุ่ม “รวมผู้ติดต่อเข้าด้วยกัน

8.  รายละเอียดข้อมูลผู้ติดต่อจะถูกทับด้วยข้อมูลใหม่

ลบผู้ติดต่อ

รายละเอียด  เมื่อต้องการลบข้อมูลผู้ติดต่อ 

 1. กดปุ่ม “ลบผู้ติดต่อ
 1. แสดง Popup แจ้งเตือน เพื่อยืนยันการลบข้อมูลผู้ติดต่อ
  • กด “ไม่” เพื่อยกเลิกการลบ
  • กด “เอาเลย” เพื่อยืนยันการลบ

แอตทริบิวต์การติดต่อ

รายละเอียด  การเรียกใช้งานแอตทริบิวต์การติดต่อ

ตัวอย่าง แอตทริบิวต์การติดต่อ “อายุ

 1. กดเลือก “+เพิ่มแอตทริบิวต์” ที่แถบข้อมูลการติดต่อ
 1. ระบบแสดงรายการแอตทริบิวต์การติดต่อที่สร้างไว้ทั้งหมดขึ้นมาแสดง

3.  กดเลือก “อายุ” 

4.  แสดงแอตทริบิวต์ “อายุ” ตามที่เงื่อนไขที่กำหนด

5.  กรอก “อายุ” ที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “เครื่องหมายถูก” สีน้ำเงิน
6.  ตัวอย่าง เมื่อบันทึกค่าแอตทริบิวต์การติดต่อ

การลบแอตทริบิวต์การติดต่อ ออกจากหน้าจอสนทนาของผู้ใช้งาน

ตัวอย่าง ลบแอตทริบิวต์การติดต่อ “อายุ

 1. กดไอคนอน รูปถังขยะ ที่ด้านหลังแอตทริบิวต์
 1. ระบบจะทำการลบค่า “อายุ” จากแถบข้อมูลการติดต่อ

ป้ายกำกับ

รายละเอียด  สามารถติดปัายกำกับให้กับผู้ติดต่อที่ต้องการได้

 1. กดปุ่ม “+เพิ่มหัวข้อ” ที่ป้ายกำกับการสนทนา
 1. ระบบแสดง “รายชื่อป้ายกำกับ” ที่มีในระบบขึ้นมาแสดง
 1. เลือก “ป้ายกำกับ” ที่ต้องการ
 1. ตัวอย่าง “ป้ายกำกับ” ที่เลือก จะแสดงใต้ข้อความสนทนา

การสนทนาก่อนหน้า

 1. หากเป็นการสนทนาเคยกดปุ่ม “เสร็จสิ้น” การสนทนาไปแล้ว 
 1. แถบการสนทนาก่อนหน้า จะแสดงข้อมูลการสนทนาสำหรับผู้ใช้งาน ที่สนทนาผ่านกล่องข้อความต่าง ๆ ขึ้นมาแสดง
 1. เมื่อกดเลือก “การสนทนาก่อนหน้า” ที่กล่องข้อความใดๆ
 1. ระบบจะแสดงข้อความการสนทนา ตามกล่องข้อความที่เลือกขึ้นมาแสดง

โน๊ต

รายละเอียด  การเพิ่มโน๊ตเพื่ออธิบายข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้ติดต่อ

 1. กรอกข้อความที่ช่อง “โน๊ต
 1. กดปุ่ม “เพิ่ม
 1. แสดง “โน๊ต” ที่เพิ่มที่ด้านล่างของหน้ารายละเอียดผู้ติดต่อ
EN