การใช้งาน ป้ายกำกับการสนทนา

เนื้อหา

ป้ายกำกับการสนทนา

รายละเอียด  ท่านสามารถติดปัายกำกับให้กับสนทนาที่ท่านต้องการได้

Note : หากต้องการเพิ่มป้ายกำกับ อ้างอิงคู่มือการเพิ่มป้ายกำกับ

  1. กดปุ่ม “+เพิ่มหัวข้อ” ที่ป้ายกำกับการสนทนา
  1. ระบบแสดง “รายชื่อป้ายกำกับ” ที่มีในระบบขึ้นมาแสดง
  1. เลือก “ป้ายกำกับ” ที่ต้องการ
  1. ตัวอย่าง “ป้ายกำกับ” ที่เลือก จะแสดงใต้ข้อความสนทนา
EN