การใช้งานโน๊ตสำหรับแอดมิน

เนื้อหา

โน๊ตสำหรับแอดมิน

ฟังก์ชันการทำงานหลัก

โน๊ตสำหรับแอดมิน ใช้สำหรับบันทึกเพื่อการสื่อสาร/บันทึกย่อของผู้ดูแลระบบ (Admin) โดยข้อมูลที่บันทึกจะไม่แสดงให้ลูกค้า/พนักงาน (Agent) มองเห็น

 1. กดเลือกแถบ “โน๊ตสำหรับแอดมิน

ระบบแสดงช่องสนทนาเป็นสีเขียว

 1. ผู้ใช้งานสามารถพิมพ์ข้อความใน “ช่องสนทนา

รองรับ 

 • ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, ตัวเลข, อักขระพิเศษ
 • อิโมจิ
 • แนบไฟล์
 • สามารถจัดรูปแบบข้อความตามที่ต้องการได้
 1. กดปุ่ม “เพิ่มโน๊ต

เพื่อเพิ่มโน๊ตการสนทนา

 1. แสดง “โน๊ตสำหรับแอดมิน” บนหน้าจอการสนทนา

จัดรูปแบบข้อความ

โน๊ตสำหรับแอดมิน  มีเครื่องมือช่วยตอบการสนทนา ช่วยให้ข้อความที่สร้างมีรูปแบบที่สวยงาน สามารถกรอกข้อความที่ช่องการสนทนา แล้วสามารถใช้เครื่องมื่อช่วย ดังนี้

 1. แสดง “จัดรูปแบบข้อความ

ประกอบด้วย ตัวหนา, ตัวเอียง, แทรกลิงค์, Undo, Redo, รายการหัวข้อย่อย, รายการลำดับเลข, toggle code font

 1. แสดงตัวอย่างข้อความที่ “จัดรูปแบบข้อความ” เรียบร้อยแล้ว
 1. กดปุ่ม “เพิ่มโน๊ต

เพื่อเพิ่มโน๊ตการสนทนา

อิโมจิ

โน๊ตสำหรับแอดมิน  มีเครื่องมือช่วยตอบการสนทนา เพื่อช่วยให้การเขียนโน๊ตการสนทนาเป็นเรื่องง่าย ๆ 

 1. กดปุ่ม “โชว์ตัวเลือกอิโมจิ
 1. แสดง “กล่องตัวเลือกอิโมจิ
 1. กดเลือก “อิโมจิ” ที่ต้องการ

ระบบแสดงอิโมจิ ที่ช่องโน๊ตส่วนตัว

 1. กดปุ่ม “เพิ่มโน๊ต

เพื่อเพิ่มโน๊ตการสนทนา

แนบไฟล์

โน๊ตสำหรับแอดมิน  มีเครื่องมือช่วยตอบการสนทนา เพื่อช่วยให้การเขียนโน๊ตการสนทนาเป็นเรื่องง่าย ๆ 

 1. กดปุ่ม “เพิ่มไฟล์
 1. แสดง “กล่อง Open file
 1. กดเลือก “ไฟล์” ที่ต้องการ

ระบบแสดงไฟล์ ที่ช่องตอบกลับการสนทนา

 1. กดปุ่ม “เพิ่มโน๊ต

เพื่อเพิ่มโน๊ตการสนทนา

EN