การแก้ไขแอตทริบิวต์ที่กำหนดเอง

เนื้อหา

ขั้นตอนที่ 1  การเข้าสู่หน้าจอตั้งค่าแอตทริบิวต์ที่กำหนดเอง

ผู้ดูแลระบบ (Admin) จะเป็นผู้ที่มีสิทธิในการแก้ไขแอตทริบิวต์ที่กำหนดเอง โดยขั้นตอน มีดังนี้

  1. กดเลือก “การตั้งค่า
  1. กดเลือก “แอตทริบิวต์ที่กำหนดเอง
  1. กดเลือก “แก้ไข

ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลแก้ไขแอตทริบิวต์ที่กำหนดเอง

เมื่อผู้ใช้งานกดปุ่ม “แก้ไข” ระบบแสดงหน้าจอแก้ไขแอตทริบิวต์แบบกำหนดเอง โดยข้อมูลที่สามารถแก้ไขได้ประกอบด้วย

  1. ช่อง “แสดงรายชื่อ
  1. ช่อง “คีย์” 

ระบบ Disable ช่องคีย์ ไม่สามารถแก้ไขได้

  1. ช่อง ”อธิบาย” 
  1. ช่อง “ประเภท

ระบบ Disable ช่องประเภท ไม่สามารถแก้ไขได้

  1. กดปุ่ม “อัพเดท

เพื่อยืนยันการแก้ไขแอตทริบิวต์แบบกำหนดเอง

  1. กดปุ่ม “ยกเลิก

เพื่อยืนยันการยกเลิกการแก้ไขแอตทริบิวต์แบบกำหนดเอง

EN