การแก้ไขคำตอบสำเร็จรูป

เนื้อหา

ขั้นตอนที่ 1  การเข้าสู่หน้าจอคำตอบสำเร็จรูป

รายละเอียด  คำตอบสำเร็จรูป คือ รูปแบบการตอบกลับข้อความที่บันทึกไว้ ซึ่งสามารถใช้ตอบกลับการสนทนาได้อย่างรวดเร็วขั้นตอนการแก้ไขคำตอบสำเร็จรูป มีดังนี้

  1. เลือก “การตั้งค่า
  1. เลือก “Response shortcuts
  1. เลือก “แก้ไขคำตอบสำเร็จรูป

ขั้นตอนที่ 2  การแก้ไขคำตอบสำเร็จรูป

รายละเอียด  เมื่อผู้ใช้งานกดปุ่ม “แก้ไขคำตอบสำเร็จรูป” ระบบแสดงหน้าจอแก้ไขคำตอบสำเร็จรูป โดยข้อมูลที่สามารถแก้ไขได้ ประกอบด้วย

  1. กรอก “คำย่อ

รองรับ ภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ, ตัวเลข, อักขระพิเศษ แและ อิโมจิ

  1. กรอก “เนื้อหา

รองรับ ภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ, ตัวเลข, อักขระพิเศษ แและ อิโมจิ

  1. เลือก ไฟล์รูปภาพ” 

กรณีเลือกไฟล์รูปใหม่ ระบบจะเคลีย์รูปภาพเดิมออกทั้งหมด โดยจะแสดงเฉพาะรูปที่อัพโหลดใหม่เท่านั้น

รอบรับสูงสุด 4 รูป, ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1 mb

  1. กดปุ่ม “ส่ง” 

เพื่อยืนยันการแก้ไขคำตอบสำเร็จรูป

  1. กดปุ่ม “ยกเลิก

เพื่อยกเลิกการแก้ไขคำตอบสำเร็จรูป

EN