การแก้ไขข้อมูลผู้ติดต่อ

เนื้อหา

แถบข้อมูลติดต่อ (Contact Information)

รายละเอียด  ผู้ใช้งานสามารถดูรายละเอียดของผู้ติดต่อเพิ่มเติมได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้

 1. กดปุ่ม “เพิ่มเติมรายละเอียด

เพื่อเปิดแถบ “รายละเอียดผู้ติดต่อและข้อมูลการดำเนินการสนทนา

เมื่อกดปุ่ม “เพิ่มเติมรายละเอียด” เปลี่ยนเป็น “ปิด รายละเอียด

 1. แสดงตัวอย่างหน้าจอ “รายละเอียดผู้ติดต่อและข้อมูลการดำเนินการสนทนา

รายละเอียด  เมื่อผู้ใช้งานไม่ต้องการดูรายละเอียดผู้ติดต่อ ท่านสามารถปิดรายละเอียดของผู้ติดต่อได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้

 1. กดปุ่ม “ปิด รายละเอียด” 
 1. ระบบปิดแถบ “รายละเอียดผู้ติดต่อและข้อมูลการดำเนินการสนทนา”

รายละเอียด  ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลผู้ติดต่อได้ ดังนี้

 1. กดปุ่ม “แก้ไขผู้ติดต่อ” 
 1. ระบบแสดงหน้าจอแก้ไขข้อมูลผู้ติดต่อ 

โดยข้อมูลที่สามารถแก้ไขได้ ประกอบด้วย

 • ชื่อ
 • ที่อยู่
 • ประวัติ
 • หมายเลขโทรศัพท์
 • ชื่อบริษัท
 • ชื่อประเทศ
 • ชื่อเมือง
 • Social Profiles (Facebook, twitter, linkedin, github)

เมื่อแก้ไขข้อมูลผู้ติดต่อตามที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว

 1. กดปุ่ม “ส่ง” 
 2. ระบบบันทึกข้อมูลผู้ติดต่อพร้อมแสดงผลข้อมูลติดต่อสำหรับผู้ใช้งาน
EN