การเพิ่มพนักงานในบัญชีผู้ใช้

เนื้อหา

ผู้ดูแลระบบ (Admin) จะเป็นผู้ที่มีสิทธิในการเพิ่มพนักงานเข้าสู่ระบบ โดยขึ้นอยู่กับจำนวน license ที่ซื้อไว้เท่านั้น โดยขั้นตอนเพิ่มพนักงาน มีดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนเข้าสู่หน้าจอการตั้งค่าเพื่อเพิ่มพนักงาน

 1. เลือก “การตั้งค่า
 1. เลือก “พนักงาน
 1. เลือก “เพิ่มพนักงาน

ขั้นตอนที่ 2 การเพิ่มพนักงาน

 1. กรอกชื่อ “ชื่อพนักงาน
 1. ประเภท “พนักงาน

(กำหนดค่า “พนักงาน” เป็นค่าเริ่มต้นเสมอ)

 1. กรอกอีเมล์ “อีเมล์

Ex. omoo@omoo.co

 1. กดปุ่ม “เพิ่มพนักงาน

เพื่อยืนยันการเพิ่มพนักงาน โดยพนักงานจะได้รับอีเมลพร้อมลิงก์ยืนยันเพื่อเปิดใช้งานบัญชี

 1. กดปุ่ม “ยกเลิก

เพื่อยกเลิกการเพิ่มพนักงาน

เมื่อผู้ดูแลระบบกดปุ่ม “เพิ่มพนักงาน

 1. ระบบบันทึกข้อมูลพนักงานใหม่เข้าสู่ระบบ
 1. แสดงสถานะพนักงานใหม่ “รอยืนยัน

กรณีพนักงานยังไม่ยืนยันเพื่อเปิดใช้งานบัญชี

ขั้นตอนที่ 3 การยืนยันเปิดใช้งานบัญชี เพื่อเข้าถึงระบบ Omoo

รายละเอียด  เมื่อพนักงาน (Agent) ได้รับ E-mail เพื่อยืนยันตัวตนในการเปิดใช้งานบัญชี

 1. กดลิงค์ “Confirm my account
 • เมื่อพนักงาน (Agent) กดลิงค์ “Confirm my account
 1. ระบบจะแสดงหน้าจอ “Reset Password
 1. พนักงานจะต้องตั้งค่า
  • Password
 1. กดปุ่ม “Submit

รายละเอียด  เมื่อพนักงาน (Agent) Reset Password ใหม่ และกด Submit

 1. ระบบจะแสดงหน้าจอ “Login to Omoo” 
 1. กรอก
  • Email
  • Password
 1. กดปุ่ม “Login

เพื่อเข้าสู่ระบบ Omoo

รายละเอียด  แสดงหน้าจอฝั่งผู้ดูแลระบบ (Admin) เมื่อพนักงาน (Agent) กดลิงค์ “Confirm my account” แล้ว

 1. หน้าจอฝั่งผู้ดูแลระบบ แสดงสถานะพนักงานเป็น “ยืนยันแล้ว
EN