การเปลี่ยนสถานะให้กับแชทสนทนาทั้งหมด

เนื้อหา

ขั้นตอนที่ 1 เลือกรายการสนทนาทั้งหมด

  1. นำเมาส์วางบนแชทสนทนาที่ต้องการ ระบบแสดงช่อง “Check box
  1. คลิกเลือก “รายการสนทนาที่ต้องการ” อย่างน้อย 1 รายการ
  1. แสดง “จำนวนรายการสนทนาที่ถูกเลือก
  1. คลิกเลือก “Check box” เพื่อเลือกรายการสนทนาทั้งหมด

ขั้นตอนที่ 2 แสดงวิธีการเปลี่ยนสถานะให้กับรายการสนทนา

  1. เลือกเครื่องหมาย “เปลี่ยนสถานะ
  1. แสดง Popup “รายการเปลี่ยนสถานะ” ขึ้นมาแสดง

ขั้นตอนที่ 3 แสดงวิธีการเปลี่ยนสถานะให้กับรายการสนทนา

  1. เลือก “เสร็จสิ้น” เพื่อทำการจบการสนทนา
  1. เลือก “ตั้งค่าเป็นหลับ” เพื่อรอการตอบกลับ
EN