การเปลี่ยนป้ายกำกับให้กับแชทสนทนาทั้งหมด

เนื้อหา

ขั้นตอนที่ 1 เลือกรายการสนทนาทั้งหมด

  1. นำเมาส์วางบนแชทสนทนาที่ต้องการ ระบบแสดงช่อง “Check box
  1. คลิกเลือก “รายการสนทนาที่ต้องการ” อย่างน้อย 1 รายการ
  1. แสดง “จำนวนรายการสนทนาที่ถูกเลือก
  1. คลิกเลือก “Check box” เพื่อเลือกรายการสนทนาทั้งหมด

ขั้นตอนที่ 2 แสดงวิธีการติดป้ายกำกับให้กับรายการสนทนา

  1. เลือกเครื่องหมาย “ตั้งค่าป้ายกำกับ
  1. แสดง Popup “รายการป้ายกำกับ” ขึ้นมาแสดง

ขั้นตอนที่ 3 การเลือกและแสดงผลป้ายกำกับบนรายการสนทนา

  1. เลือก “ป้ายกำกับ” ที่ต้องการ
  1. กดปุ่ม “กำหนดค่าป้ายกำกับที่เลือก
  1. ระบบ “ติดป้ายกำกับบนรายการสนทนา” ที่เลือกทั้งหมดในครั้งเดียว
EN