การตั้งค่าช่องทาง LINE OA

เนื้อหา

ขั้นตอนการตั้งค่ากล่องข้อความ

 1. เลือก “การตั้งค่า
 1. เลือก “กล่องข้อความ
 1. เลือก“ตั้งค่า”กล่องข้อความ

แถบตั้งค่า

แถบตั้งค่า แสดงการตั้งค่ากล่องข้อความ

 1. เลือก “รูปของช่อง”
  เพื่อตั้งค่ารูปโปรไฟล์ของกล่องข้อความ
 2. ช่อง “ชื่อกล่องข้อความ”
 1. เลือก ปิด – เปิด “เปิดข้อความต้อนรับ” 
 1. เลือก ปิด – เปิด “เปิดการใช้งาน CSAT” 
  (CSAT หมายถึง แบบสอบถามความพีงพอใจลูกค้าหลังจากเสร็จสิ้นการสนทนา)
 1. กดปุ่ม “อัพเดท” 
  เมื่อตั้งค่ากล่องข้อความเรียบร้อยแล้ว

แถบการร่วมมือ

แถบการร่วมมือ  แสดงการเพิ่มพนักงาน

 1. เลือกเพิ่ม “พนักงาน” สำหรับกล่องสนทนานี้
 1. กดปุ่ม “อัพเดท”

แถบการร่วมมือ  แสดงการมอบหมายงานอัตโนมัติ

 1. เลือก ปิด-เปิด“การมอบหมายงานอัตโนมัติ” 
 1. กรอกจำนวน “การแจกงานอัตโนมัติ

กดปุ่ม “อัพเดท”

แถบเวลาทำการ

แถบเวลาทำการ  แสดงการตั้งค่าความพร้อมในการให้บริการ การตั้งค่าเวลาทำการ สามารถเลือกได้ 2 รูปแบบคือ

 1. แบบปิด (ค่าเริ่มต้น)  การตั้งค่าเวลาทำการ
 1. แบบเปิด การตั้งค่าเวลาทำการ

แถบเวลาทำการ  แสดงตัวอย่างการตั้งค่าเวลาทำการ “แบบปิด” 

 1. คลิกเลือก “ปิด” ให้เป็นค่าว่าง เพื่อปิดการตั้งค่าวัน-เวลาทำการ ในการให้บริการสำหรับกล่องข้อความนี้
 2. กดปุ่ม “อัปเดทเวลาทำการ” เมื่อตั้งค่าความพร้อมในการให้บริการเรียบร้อยแล้ว

แถบเวลาทำการ แสดงตัวอย่างการตั้งค่าเวลาทำการ “แบบเปิด

 1. คลิกเลือก เปิด” เมื่อต้องการตั้งค่าวัน-เวลา การให้บริการสำหรับกล่องข้อความนี้
 2. กรอก “ข้อความที่ต้องการแสดงนอกเวลาทำการ”
 1. “ตั้งค่าโซน” เวลาทำการ
 1. เลือก “วัน-ช่วงเวลา” ทำการที่พร้อมให้บริการ
 1. กดปุ่ม “อัปเดทเวลาทำการ” เมื่อตั้งค่าความพร้อมในการให้บริการเรียบร้อยแล้ว

แถบตั้งค่า

แถบตั้งค่า แสดงการตั้งค่า Webhook URL

 1. URL “webhook URL”  โดย URL ตั้งค่าเมื่อเชื่อมต่อกล่องข้อความ และถูก “คัดลอก” URL นำไปวางที่  :
 • LINE Developer
 • LINE Official Account Manager
EN